glėbys

glėbỹs sm. (4) K, Š, A.Baran, glė̃bis (2) Nm 1. rankomis apkabinimas: Imk į glė̃bį Dkš. Jis mano glėbyjè numirė KI93. Kurį nors nutvėręs į glėbį neša skandinti P.Cvir. Usninis džiaugės motinos glėby T.Tilv. Atsimyluoja diedai, glėbiuosna susitvėrę atskaito šimtus dėkojimų P.Cvir. Glėbyje jis nešiojosi aštuonių mėnesių artoją (sūnų) P.Cvir. Niekas čia Kaune nešoko prie jo su išskėstais glėbiais . Ir vėl dalgį į glėbį, ir vėl kinkavo [pjovėjai] Žem. Glėbiu apėmė jį ir apsikabino ant kaklo BB1Moz33,4. Glėbiù nešdami, daug pribarsto Dkš. Neimsi glėbiu lobį, pradėdamas gyvent B. ^ Dieną pagaliais, naktį glėbiais (dieną mušasi, naktį myluojasi) Ds. Aš su tavim į glėbius neisiu (nesiimsiu, neisiu imtynių) Gs. Ar eisiva galėtis su kardais, ar iš glėbių? BsPII248. Dievas glėbỹ, velnias širdy (sakoma apie tą, kurs pamaldumu dangsto savo blogus darbus) . 2. kas rankomis kabinama, našta: Glė̃bis šieno tarp rankų, gabana po pažaste, našta ant pečių nešama J. Mergikės sugreibusios glėbiais dėjo varvantį šieną ant velkių Žem. Ko šūkauji? – atsiliepė vyras, išlįsdamas su šiaudų glėbiu iš klojimo P.Cvir. Jos nešėsi glėbius margų popierinių gėlių . Bus dar vienas glėbỹs dobilų, kai tuos nunešiu Rs. Kitų i glėbys [malkų] dega, o mano nei pagalys nedega Lnkv. Palaidų šiaudų neduok ant galo, sukirsk glėbį Vb. Išnešėme du glėbius knygų Grk. Berniukas greit grįžo su visu glėbiu kastuvų sp. Nenešk tokiais glėbiaĩs – patrūksi Rs. Padalink karvėm po glėbẽlį Rm. Pamesk arkliams glėbùką, tegu naršo Rs. Nunešiau ožkelei gerą glėbùtį kiečių Skr. Pavelyk, gaspador, pašaro nors glėbukùtį Gs. | prk.: Čia mergos visas glėbỹs (stambi) An. Ūsų du glėbiu, barzdos vežimas (daug) NS543. Turgun važiuojant, reikia turėt glėbỹs (daug) pinigų Ut. Aš turiu glėbį linksmų naujienų P.Cvir. Jau glėbỹs metų Grv. Sugrįžo namon, parsiveždamas gerą glėbį (daug) pinigų BsPIII41. Kas iš to, kad glėbiaĩs imi pinigus – glėbiaĩs ir ataduodi! Ut. Dūmai eina glė̃biais iš kamino J. Vėjas svaido sniego glėbius į langą sp. ^ Ožys treigys, ragų glėbỹs (akėčios) Pn. 3. prk. vaikas: Duktė, dar mergaitė, parėjo namo glėbiu nešina I.Simon. Trijų glėbių mama Šll. Merga su glėbiù Jrb. Žmonių moterėlės po ūlytėles su glėbùčiais nešiojas JD1192. 4. Als būrys: Atėjo glėbỹs vyrų Slv. Ėjo žmonės glėbiaĩs Vdšk. Lėktuvų glėbỹs skrenda Mrc. 5. dalgiakočio tarpas (nuo vienos rankenos iki kitos): Šio dalgakočio glėbỹs man truputį par mažas Stak. Nepapjausi – glėbỹs per daug siauras Rs.
◊ páinių glėbỹs nesukalbamas žmogus: Ji páinių glėbỹs, su ja reikia paprast Skr.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • glėbys — glėbỹs dkt. Im̃k, stvérk į glė̃bį ir nèškis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Klafter — Smfn Maß der ausgespannten Arme erw. obs. (9. Jh.), mhd. klāfter, ahd. klāftra f., mndd. klachter n. Stammwort Vergleichbar ist lit. glėbỹs m. ausgebreitete Arme, Armvoll , lit. glé̇bti umarmen, in die ausgebreiteten Arme nehmen ; auf… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

  • glebe — c.1300, from O.Fr. glebe, from L. gleba, glaeba clod, lump of earth, from PIE *glebh to roll into a ball (Cf. L. globus sphere; O.E. clyppan to embrace; Lith. glebys armful, globti to embrace, support ). Earliest English sense is …   Etymology dictionary

  • apkabas — ãpkabas sm. (3b) 1. R153 žr. apkaba 1: Apkabas ant lango užkabintas kaba, kad nieks negalėtų permatyti J. Kad iš apkabo išeidavo, tai jis žibėdavo kaip ryto žvaigždė RBSir50,6. Visi apkabai dimsties buvo iš susuktų baltų šilkų BB2Moz38,16. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • barzda — barzdà sf. (4) 1. SD19, J žandų ir smakro plaukai: Barzdà baigia pasmakrę želti J.Jabl. Barzdà kaip vėtyklė Ėr. Jo barzdà visai nušiuro, liko smaila kaip ožio Jnš. Vyrai barzdàs skuta Dkš. Štai ir jis kap ožys bar̃zdą krato Plv. Vaikšto… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blomas — ×blõmas (l. blam<vok. Flamme) sm. (2) 1. plotas, sklypas: Didelis blõmas girios išdegė Kv. Kur sniegas ilgiau pastovėjo, rugiai blõmais išgedo Als. ║ gabalas: Atsirėžiau audeklo blõmą ir pasisiuvau kvartūgą Als. 2. glėbys: Blomas susegtas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • buntas — 1 ×bùntas (vok. dial. bunt) sm. (1) K, buñtas (2) ryšulys, kūlys, glėbys: Čia šiaudų buñtas, kad nė atkelti negal Grg. Man buñtą (pluoštą) plaukų išplėšė NmŽ. Prisirinkau buñtą gėlių Vvr. Apynvarpčius deda į buntus ir surištus neša šalin… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daiktas — sm. (3), (1) Slnt, Sd, Dr, daĩktas (4) Slk, Tvr 1. SD330, R kiekvienas materialinis tikrovės objektas: Daiktai egzistuoja nepriklausomai nuo mūsų sąmonės, nepriklausomai nuo mūsų pojūčio rš. Daiktas yra materialinis dalykas, turįs savo medžiagą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dveigys — dveigỹs, ė̃ smob., adj. (4) K; SD128, R423 kas dvejų metų (ppr. apie arklį): Dveigỹs ašvienis, dveigė̃ ašvienė J. Dveĩgį arklį jau galima kinkyti Prk. Morčiuj dveigio jaučio ragai nušąla Šlv. Vilkas dveĩgę kumelytę sudraskė Lnkv. Sarčiukas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gabužas — gãbužas sm. (3b) gabalas, gniužulas, gumulas; glėbys, gabana: Taipjau gãbužas geras popieros sudėtas J. | Gãbužas drabužių BŽ66. | Gãbužas žolės, šieno J. Gabužė̃lį šiaudų po pažasčia atnešk J. Kiek aš tę paėmiau [šieno] – tik gabužiùką, o… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.